Quiz czytelniczy

quiz

7 czerwca 2019r. biblioteka szkolna zorganizowała quiz czytelniczy  „Książka – moim przyjacielem”.

Celem konkursu było: kształcenie umiejętności obcowania z książką i rozbudzania zainteresowań czytelniczych, promowanie ciekawych książek, które będą towarzyszyły podczas wakacyjnych eskapad, wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji, pogłębianie wiedzy czytelniczej, a także dostarczenie uczniom dobrej rozrywki.
W quizie wzięły udział 3-osobowe zespoły z klas V-VII szkoły podstawowej.
Uczestnicy konkursu zmagali się z zadaniami, w których musieli wykazać się znajomością cytatów, kalamburami czytelniczymi, znajomością terminów związanych z książką, dobieraniem tytułu utworu do autora oraz znajomością polskich laureatów literackiej nagrody Nobla.
Rozgrywki czytelnicze przebiegały w miłej atmosferze rywalizacji, a drużyny wytrwale były dopingowane przez kolegów i koleżanki.
Zwycięzcami quizu zostali uczniowie klasy VII- Natalia Bracka, Przemysław Łoboda i Piotr Pisarek, którzy otrzymali nagrody książkowe.

(red. Katarzyna Korusiewicz)

quiz1quiz2quiz3