Akcje Samorządu Uczniowskiego

Akcje przeprowadzane przez Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski zrealizował następujące przedsięwzięcia:

-          Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do nowego zarządu Samorządu Uczniowskiego.

-          Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2011/2012

-          Pomoc w organizacji i udział w akcji Sprzątanie Świata

-          Zorganizowanie akcji: „Twój szczęśliwy numerek”

-          Zorganizowanie dyskoteki: z okazji Dnia Chłopca, Hallowen, andrzejkowa,

-          Przygotowanie wyborów Mistera szkoły i finansowanie nagród

-          Przygotowanie upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

-          Przygotowanie wróżb dla uczniów klas młodszych oraz przedszkolaków

-          Konkurs na najoryginalniejszy strój podczas zabawy Hallowen – sfinansowanie i zakupienie nagród dla zwycięzców

-          Opracowanie harmonogramu wizyt Mikołaja w klasach

-          Zorganizowanie konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

-          Przeprowadzenie poczty walentynkowej i konkursu na najoryginalniejszą kartkę walentynkową

-          Zorganizowanie „zakręconej” akcji zbiórki nakrętek – „Odpady na wartościowe wypady”

-          Zorganizowanie akcji „Dzień przebrania w naszej szkole"

-          Kontrola zmienności obuwia wśród uczniów

-          Aktualizacja gazetki ściennej