DNI SAMORZĄDNOŚCI

kanapka

 

Harmonogram programu „ PRODUKCIK”

 

Podstawowe funkcje programu:


- wprowadzać uczniów w role społeczne,
- przekazywać wartości społeczne,
- przygotowywać do pracy nad sobą,
- wdrażać do twórczego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Główne cele programu: 

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz pobudzanie do twórczego myślenia,

- wspieranie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw uczniów, 

- kształtowanie umiejętności prezentowania efektów własnych dokonań,
- wyrabianie nawyku podejmowania pracy nad komunikowaniem swoich uczuć,
- rozbudzanie potrzeb korzystania z dóbr kultury i radości oglądania,
- wyzwalanie twórczej aktywności w różnych dziedzinach życia kulturalnego i radości tworzenia,
- budowanie poczucia własnej wartości,
- motywowanie do swobody poszukiwań, poznawania praw człowieka,
- kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
- uświadomienie doniosłości spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie szacunku do tradycji rodzinnych, środowiskowych,
- kształtowanie postaw sprzyjających kulturze kontaktu z innym człowiekiem,
- rozwijanie umiejętności samooceny i samokontroli.

 

 

Zadania programu:

-          przygotowanie, zareklamowanie i sprzedaż produktu.

 

Czas trwania konkursu:

-          25.02.2013r. – 21.03.2013r.

Harmonogram sprzedaży „Produkcików”

27.02.2013r. kl. IIIG

01.03.2013r. kl. IIG

08.03.2013r. kl. IG

12.03.2013r. kl. VI

14.03.2013r. kl. V

19.03.2013r. kl. IV

 

Podsumowanie:

-          22.03.2013r. ( Apel z okazji Pierwszego Dnia Wiosny)

 

 

Uczestnicy:

-          wszyscy uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum.

 

Organizatorzy:

-          Samorząd Uczniowski

 

Wymagania i przebieg konkursu:

Krok 1. Zgłoszenie pomysłu na sprzedaż produktu przez daną klasę do opiekuna Samorządu Uczniowskiego (p. Anety Koźmin) lub przewodniczącej samorządu ( Sylwi Nowickiej) do dnia 08.02.2013r. (piątek).

Krok 2. Przygotowanie plakatu reklamującego produkt sprzedawany przez daną klasę z uwzględnieniem wyznaczonej powyżej daty sprzedaży.

Krok 3 Przygotowanie mini porcji sprzedawanego produktu w celu degustacji i zachęcenia potencjalnych klientów do zakupu produktu ( promocja na terenie szkoły).

Krok 4. Sprzedaż „produkciku” przez zespoły klasowe w dniach określonych w harmonogramie programu.

 

Kryteria oceny:

-          pomysłowość,

-          estetyka, staranność wykonania plakatu,

-          reklama produktu (mini porcje produktów),

-          organizacja i sprzedaż produktu,

-          wartości odżywcze i walory smakowe produktu.

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski