Dokumenty do pobrania

4 lutego 2019 rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolego oraz klasy I PSP w Strzałkowie.

 

Zasady rekrutacji do 0ddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie na rok szkolny 2019/2020- pobierz

 

Zasady rekrutacji do klasy I  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie na rok szkolny 2019/2020 - pobierz

 

Oddział przedszkolny 

 

Zgłoszenie dziecka z obwodu do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie w roku szkolnym 2019/2020 -pobierz

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Deklaracja o kontynuacji nauki wychowania przedszkolnego w Publicznj Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Klasa I Publicznej Szkoły Podstawowej

 

Zgłoszenie dziecka z obwodu do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do  klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzałkowie w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz