Spotkanie z ilustratorem

ilustrator 3

W ramach realizacji programu: „Książki naszych marzeń” uczniowie klasy IV wzięli udział w zorganizowanym przez panią Elżbietę Łopacińską spotkaniu z ilustratorem książek - panem Arturem Nowickim.

Odbyło się ono 11 stycznia 2016, a jego celem było zapoznanie czytelników z warsztatem i charakterem pracy ilustratora, uświadomienie dzieciom roli obrazu plastycznego w odbiorze treści książki, jak również poszerzenie wiadomości o książce i różnych technikach graficznych wzbogacających jej wizerunek. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję poznać bogaty dorobek twórczy autora ilustratorskich opracowań książek oraz poznać przedstawione przez zaproszonego gościa w prezentacji multimedialnej różne techniki ilustratorskie: od prehistorycznych komunikatów obrazkowych rytych w skale, poprzez tradycyjne formy malarskie do nowoczesnej grafiki komputerowej i techniki malarskiej wykonywanej przy użyciu tabletu graficznego.         

W drugiej części spotkania pan Artur poprowadził warsztaty plastyczno – ilustratorskie, które były dla ich uczestników ciekawym doświadczeniem. Uczniowie zabawili się w ilustratorów książki, gdy po odczytaniu jej krót - kich fragmentów otrzymali kserokopie przedstawiające rozpoczęte tylko szkice różnych postaci – bohaterów odczytanego fragmentu utworu. Zadaniem młodych „ilustratorów” było uzupełnienie sylwetek w zupełnie dowolny sposób. Te zajmujące ćwiczenia wyzwoliły w dzieciach wiele emocji, pobudzając ich wyobraźnię i twórczą inwencję, a zaproszony gość ocenił, że wielu spośród uczniów objawiło swoje plastyczne zdolności.

ilustrator 4

ilustrator 26

ilust 2

ilust 7

ilust 9

ilust 30

ilust 50

ilust 78

ilu 1

Więcej zdjęć z tego niezykłego spotkania znajdziecie tutaj :)