Moja wymarzona ekopracownia

Utworzenie pracowni zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu:

„Moja wymarzona ekopracownia”

Publiczny Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Strzałkowie został laureatem tego konkursu

 

Wartość ogólna zadania: 54878,- zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 39944,- zł

Opis zakresu projektu: Realizacja projektu polega na modernizacji i wyposażeniu pracowni przyrodniczej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę stolików i mebli oraz odnowienie i ukwiecenie sali, a także zakup sprzętu komputerowego, urządzeń audio video i tablicy interaktywnej. Pracownia zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne przeznaczone do realizacji programu ekologicznego „Jesteśmy częścią przyrody” oraz służące przeprowadzaniu doświadczeń, pomiarów i obserwacji w budynku szkoły i w terenie.
Linki do stron: www.wfosigw.lodz.pl
                       www.zainwestujwekologie.pl