Nasza miejscowość

Wieś Strzałków - źródła historyczne wspominają po raz pierwszy w 1367 r. Stanowiła wówczas własność królewską. Z dokumentów wynika, że król Stefan Batory nagrodził miejscowego sołtysa Walentego Laczynkę za odwagę i męstwo w bojach tytułem szlacheckim.

Pierwszy kościół murowany ufundował w 1411 r. po powrocie z wojny z Krzyżakami Leonard Strzałkowski. Uposażywszy strzałkowską światynię Strzałkowski utworzył prebendę katedry gnieźnieńskiej.

Legenda mówi, że Leonard Strzałkowski dowiedziawszy się, że jego narzeczona wstąpiła do zakonu na wieść o jego rzekomej śmierci, został zakonnikiem, a dobra swe zapisał biskupom poznańskim. Po śmierci fundatora opiekunami kościoła byli prałaci i kanonicy.

Ozdobą Strzałkowa jest murowany, wczesnobarokowy kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny Jest to świątynia na planie krzyża łacińskiego, kryta dachem dwuspadowym, wysokim (konstrukcja płatowo-krokwiowa z zastrzałami).Posiada murowane ściany z cegły, częściowo z kamienia, obustronnie tynkowane.

Świątynię w Strzałkowie zbudował w końcu XVI wieku scholastyk krakowski Marcin Rusiecki, kanonik gnieźnieński, minidiakon poznański. Kościół pokryty został dachówką rzymską i zyskał murowaną posadzkę.

We wnętrzu świątyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny z początku XVII w. z obrazem Madonny z Dzieciątkiem z tego samego okresu.

Murowany, wczesnobarokowy kościół p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Strzałkowie (gmina Radomsko, powiat radomszczański) jest świątynią wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, krytą wysokim dachem dwuspadowym o konstrukcji płatowo -krokwiowej z tzw. zastrzałami. Posiada murowane ściany z cegły, częściowo z kamienia, obustronnie tynkowane.

Pierwotny drewniany kościół w Strzałkowie został wzniesiony zapewne już w XV stuleciu. Obecną świątynię w Strzałkowie zbudował prawdopodobnie w końcu XVI wieku scholastyk krakowski Marcin z Ruśca Izdebski zwany Rusieckim, kanonik gnieźnieński, scholastyk krakowski i archidiakon poznański.

W 1750 r. do kościoła dobudowano dwie kruchty od południa i od zachodu. W miejsce drewnianych stropów założono sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Fundatorem przebudowy był prawdopodobnie ówczesny właściciel Strzałkowa - Leonard Strzałkowski.

We wnętrzu światyni znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny z początku XVII w. z obrazem Madonny z Dzieciątkiem z tego samego okresu, a w dwóch ołtarzach bocznych - obrazy św. Wojciecha i Bogumiła oraz Wincentego Kadłubka i Michała Giedrojcia herbu Poraj z 1697 r.

Warto zwrócić uwagę na duży obraz olejny przedstawiający klęczącą postać fundatora trzymającego w ręku model świątyni. Czas powstania obrazu oceniono na połowę XVIII wieku. Inny obraz przedstawia portret narzeczonej fundatora i pochodzi prawdopodobnie z XVII stulecia.

Polichromia wykonana techniką "fresco secco" przedstawia sceny z życia Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa. W notatce z 1837 r. znaleźć można wzmiankę o istnieniu kruchty pokrytej gontami.

Po II wojnie światowej wykonano wymianę pokrycia dachowego. W 1984 r. M. Lulkiewicz i J. Nanowski wykonali pracę rekonstrukcyjne polichromii.Tekst pochodzi ze strony:  

www.ziemialodzka.pl