O szkole

szkola

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego mieści się w Strzałkowie przy ul. Kolumba 2. Dyrektorem szkoły jest mgr Marzanna Zatoń

Wykwalifikowana kadra realizuje nowoczesne programy nauczania, opiera się na sprawdzonych metodach i wykorzystuje nowatorskie formy pracy. Zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia i wychowania jak również rozwija ich zainteresowania.
Nauczyciele oprócz zajęć obowiązkowych prowadzą różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i doskonalące umiejętności uczniów, jak również przygotowujące ich do konkursów i olimpiad.  
W placówce już od I klasy szkoły podstawowej prowadzona jest nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego. Ponadto uczniowie korzystają z zajęć informatycznych oraz sportowych.  
Szkoła jest organizatorem konkursów: ekologicznego, matematycznego oraz ze znajomości lektur dla uczniów kl. III szkoły podstawowej

W wrześniu 2012 do użytku została oddana nowoczesna wielofunkcyjna hala sportowa.

 

szkola1     szkola2

 

szkola3

 

szkola4

 

Więcej zdjęć tutaj