Polska - nasz kraj

   18 grudnia 2015, w przedświąteczny piątek uczniowie klasy VI przedstawili koleżankom i kolegom z młodszych klas prezentację multimedialną, będącą efektem pracy szóstoklasistów nad realizacją projektu edukacyjnego pod hasłem: „Polska- nasz kraj - zwyczaje i tradycje narodowe.”

Prezentacja została przez nich wykonana w oparciu o znajomość książki popularnonaukowej pt. „Polskie tradycje”, z serii: „To mój kraj”, zakupionej do szkolnej biblioteki w ramach realizacji przez naszą szkołę rządowego programu „Książki naszych marzeń”.        

W słowie wstępnym spotkania z uczniami kl.IV-VI  pani Elżbieta Łopacińska przedstawiła im główne założenia i cele programu, informując jednocześnie o wzbogaceniu szkolnych zbiorów o nowe, atrakcyjne książki.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu szóstoklasiści zostali zapoznani z jego celami i podzieleni na zespoły zadaniowe. Każda z grup projektowych opracowała wyznaczony zakres materiału dotyczący okreś-lonych zwyczajów i obrzędów polskich, których źródłem są wierzenia religijne i regionalna kultura ludowa. Przygotowane w grupach prezentacje obejmowały tematycznie:

I – zwyczaje i obrzędy Bożego Narodzenia, Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, Zielonych Świątek;

II – sylwestrową noc i okres karnawału, „ tłusty czwartek” i zapusty (ostatki), powitanie wiosny, Prima Aprilis; III – polskie tańce ludowe i ludowe stroje regionalne;

IV – wzornictwo ludowe: ozdabianie domów i wnętrz mieszkalnych, hafty, wycinanki i inne elementy dekoracji ludowych; przykłady przysłów i gwary ludowej.

Interesująca prezentacja multimedialna szóstoklasistów, przedstawiona na tle przygotowanych przez nich rekwizytów, wzbogaciła wiedzę uczniów o polskiej obrzędowości oraz uświadomiła jej wykonawcom i odbior – com, czym jest tradycja dla narodu i jak ważne jest jej pielęgnowanie. Realizując projekt, jego wykonawcy mieli ponadto możliwość poznać atrakcyjnie wydaną książkę, opracowaną w przystępny dla uczniów sposób, zachęcający ich do korzystania z kompendiów informacji, które popularyzują wiedzę i rozbudzają zainteresowania.

Prezentacja nr 1 - Tańce ludowe        

Prezentacja nr 2 - Polskie zwyczaje i obrzędy

Prezentacja nr 3 - Święta

Prezentacja nr 4 - Przysłowia, gwara i wzornictwo