Pracownicy

Skład Grona Pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

 

Dyrektor szkoły - mgr Marzanna Zatoń

Uczą nas:
Dyr. Marzanna Zatoń - plastyka, muzyka

p. Izabela Malanda - Domagała - oddział przedszkolny

p. Justyna Kołodziejska - oddział przedszkolny

p. Agata Kuśmierz - nauczanie zintegrowane
p. Lidia Kałuża - nauczanie zintegrowane
p. Agnieszka Bareła - nauczanie zintegrowane, świetlica
p. Katarzyna Korusiewicz - język polski, biblioteka
p. Renata Jasnos - język polski, plastyka, logopedia
p. Małgorzata Poterała - język polski
p. Urszula Dobosz - matematyka
p. Aneta Koźmin - matematyka, fizyka, zajęcia techniczne, technika
p. Joanna Wójcik - język angielski

p. Sylwia Nurzyńska - język angielski, świetlica
p. Izabela Kaczmarczyk - język niemiecki, informatyka, świetlica
p. Elżbieta Piechorowska - biologia, przyroda, chemia, WDŻ, edukacja dla bezpieczeństwa
p. Małgorzata Gąsiorowska - geografia
p. Emilia Stacherska - historia, WOS, wychowanie fizyczne
p. Daniel Wróblewski - wychowanie fizyczne
p. Paweł Kołczyk- religia (klasy O-III)
ks. Adam Dzieszkowski - religia (klasy IV - VIII oraz III gimnazjum)
p. Karina Rakowska - pedagog szkolny
p. Magdalena Pawlikowska - doradztwo zawodowe

Wychowawcy

p. Justyna Kołodziejska - klasa Oa

p. Izabela Malanda - Domagała- klasa Ob

p. Lidia Kałuża - klasa I

p. Agata Kuśmierz - klasa II

p. Agnieszka Bareła - klasa III
p. Aneta Koźmin - klasa IV a

p. Daniel Wróblewski - klasa IV b

p. Izabela Kaczmarczyk - klasa V

p. Emilia Stacherska - klasa VI
p. Elżbieta Piechorowska - klasa VII

p. Urszula Dobosz- klasa VIII
p. Małgorzata Poterała - klasa III gimnazjum

Pracownicy obsługi
pani Kazimiera Olczyk
pani Ewa Gałwiaczek
pani Renata Purgał
pani Magdalena Mielczarek

pan Bogdan Piechórowski
pani Bogusława Kowalska - pielęgniarka szkolna
pani Magdalena Pawlikowska- sekretarka