KOCHAJMY ZIEMIĘ

Samorząd Uczniowski wraz z Dyrekcją Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Strzałkowie widząc potrzebę inicjowania działań na rzecz poprawy sytuacji ekologicznej naszej miejscowości, kraju i w konsekwencji całej Ziemi rozpoczął propagowanie akcji segregacji odpadów.

Szkoła jest miejscem gdzie produkuje się sporo odpadów papierowych i plastikowych. Postanowiliśmy więc zwrócić baczniejszą uwagę na zjawisko objętości śmieci i segregacji. Uczniowie w ramach samodzielnej pracy zaczęli przetwarzać materiały, które zostały już uznane za odpady. Przygotowali wystawę prac plastycznych z odpadów plastikowych, papierowych i szklanych. Taka wystawa została zaprezentowana w holu PZSG.

Uczestnicząc w projekcie organizowanym przez Samorząd Uczniowski mamy nadzieję, że świadomość dzieci w zakresie ekologii się zwiększy i uszczegółowi. Nasze działania są wielotorowe, ponieważ równocześnie zaplanowaliśmy i realizujemy zadania z zakresu edukacji regionalnej i promocji zdrowia pod kątem świadomości ekologicznej. Jest to Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny.

Po realizacji projektu spodziewamy się, że uczniowie wzbogacą swoją wiedzę ekologiczną, zdobędą pozytywne nawyki dbałości o najbliższe środowisko

 

Konspekt Projektu Edukacyjnego „Kochajmy Ziemię” - pobierz

 

Regulamin konkursu plastycznego - pobierz

 

Galeria zdjęć z projektu