Projekt edukacyjny 2010/2011

PROJEKT EDUKACYJNY -SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE, ICH WPŁYW NA POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA”

      W roku szkolnym 2010/2011 w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uczniowie klasy II gimnazjum brali udział w realizacji projektu edukacyjnego. Tematem projektu były: Subkultury młodzieżowe i ich wpływ na postawy społeczeństwa. Projekt edukacyjny realizowany był przez zespół uczniów II gimnazjum pod opieką nauczycieli: pani Małgorzaty Poterały, pani Elżbiety Łopacińskiej i pani Anety Koźmin.

     Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów wiedzy na temat różnych typów grup subkulturowych i ich funkcjonowania we współczesnym świecie, kształcenie umiejętności pozyskiwania określonych informacji z różnych źródeł oraz rozpoznawanie własnych zainteresowań i twórczych możliwości młodzieży

     Uczniowie realizowali projekt od 01.04.2011r. do 20.05.2011r. Prezentacja została dokonana przez uczniów w ostatnim dniu trwania projektu. W trakcie końcowej prezentacji przedstawione zostały: fotografie utrwalające scenerię, scenki rodzajowe odgrywane przez uczestników projektu, pokaz mody, wystawka plastycznych prac konkursowych i prezentacje multimedialne.

     Projekt „Subkultury młodzieżowe i ich wpływ na postawy społeczeństwa” spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i miłą aprobatą ze strony i nauczycieli i rodziców.

 

projekt1

 

projekt2

 

projekt3

 

projekt4

 

(Wiecej zdjęć w galerii)

(A. Koźmin)