Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

DSC02777

 Nasza szkoła znalazła się w gronie placówek, w których realizowany jest projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych.

 

Pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują bowiem o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania. Istotą programu jest wykrycie, zdefiniowanie i opisanie u każdego ucznia jego szczególnego rodzaju inteligencji według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Teoria ta sprzeciwia się kształceniu wszystkich po równo i tak samo. Obala fetysz mierzenia wartości człowieka za pomocą testu na inteligencję IQ. Gardner uważa, że każdy człowiek ma kilka poziomów inteligencji. W odniesieniu do dziecka aż osiem: językowa, matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, przyrodnicza, ruchowa, interpersonalna i intrapersonalna. Każdy z tych poziomów może być w dorosłym życiu równie ważny. Uświadomienie sobie tego pozwala inaczej spojrzeć na człowieka i na jego edukację. Na przykład okazuje się, że osoby z wysokim IQ nie radzą sobie w różnych sytuacjach życiowych. U dzieci trzeba najpierw określić te poziomy inteligencji. I na podstawie takiej diagnozy kształcić ucznia. Słabsze inteligencje można wzmacniać dzięki kształtowaniu tych mocniejszych.

Od grudnia ubiegłego roku realizowany jest już II etap Projektu. Uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawcy p. Lidii Kałuży zarówno na zajęciach obowiązkowych, jak i dwa razy w tygodniu podczas półtoragodzinnych zajęć dodatkowych realizują program pod hasłem „Przebywając z innymi, lepiej poznajemy siebie”. Dzieci mogą pracować w trzech ośrodkach zainteresowań bez podręczników i zeszytów wykorzystując pomoce zgromadzone w klasie. Celem zajęć jest rozwój inteligencji wielorakich ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystywanie jego mocnych stron do wszechstronnego rozwoju osobowości i indywidualnych uzdolnień przez wchodzenie w różne role, gromadzenie wiedzy na różne tematy w formie najbardziej odpowiadającej dziecku.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała zestaw środków dydaktycznych oraz dodatkową pulę godzin zajęć pozalekcyjnych. Projekt będzie trwał przez okres 3 lat.

(Lidia Kałuża)

 

DSC02776

 

DSC02785

 

DSC02787

 

DSC02789

 

DSC02792

 

DSC02790

 

DSC02794

 

DSC02795

 

DSC02799

 

DSC02800