Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016
 

 - p. Agnieszka Rorat- przewodnicząca

- p. Iwona Nowicka- zastępca przewodniczącej

- p. Sylwia Rokicka- skarbnik

- p. Monika Biernatowicz - Mielczarek- sekretarz

- p. Anna Kapuścińska

- p. Barbara Woźnicka

- p. Małgorzata Makowska

- p Magdalena Piechórowska

- p. Teresa Gryglewska

- p. Edyta Proszowska

- p. Małgorzata Bareła

- p. Renata Sobala

- p. Anna Wilczek

 

Komisja rewizyjna

-p. Anna Kapuścińska- przewodnicząca

-p. Jolanta Gałowiaczek

-p. Katarzyna Mielczarek