Regulamin zawodów sportowych

 

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH

 

  1. Terminy wymienione w kalendarzu są obowiązujące. W przypadku zmiany terminu lub miejsca rozgrywania zawodów, szkoły zostaną o tym powiadomione.
  2. Zgłoszenia do udziału w poszczególnych dyscyplinach sportowych należy dokonać na 7 dni przed ustalonym terminem zawodów.

W przypadku lekkiej atletyki – na 2 dni przed imprezą należy również dostarczyć listę z podaniem: nazwiska, imienia, rocznika, konkurencji!!!

  1. Przy weryfikacji wymagane będą zgłoszenia podpisane przez dyrektora szkoły i opiekuna zespołu.
  2. Wymagane są również adekwatne do zawodów buty zamienne (niezostawiające czarnych śladów na sali) i odpowiedni strój sportowy.
  3. Wszystkie zawody przeprowadzane będą wg regulaminów zawartych w kalendarzu imprez sportowych wydanym przez ŁSZS.
  4. Prowadzona będzie punktacja współzawodnictwa sportowego szkół, łączna dla dziewcząt i chłopców wg następującego klucza:

Gmina

I miejsce - 40 pkt

II miejsce - 30 pkt

III miejsce - 25 pkt

IV miejsce - 20 pkt

Udział - 10 pkt

Powiat

I miejsce - 50 pkt

II miejsce - 40 pkt

III miejsce - 35 pkt

IV miejsce - 30 pkt

Udział - 20 pkt

Rejon

I miejsce - 60 pkt

II miejsce - 50 pkt

III miejsce - 45 pkt

IV miejsce - 30 pkt

Udział - 20 pkt

Wojew.

I miejsce - 70 pkt

II miejsce60 pkt

III miejsce - 55 pkt

IV miejsce - 50 pkt

Udział - 40 pkt

 

7.       Do punktacji liczone będą 3 najlepsze starty dziewcząt i 3 chłopców (w gminie, powiecie, itd.).

8.      Do rywalizacji gminnej liczone są zawody uwzględnione w w/w kalendarzu. Jeżeli szkoła bierze udział w zawodach nie uwzględnionych w kalendarzu, nie zdobywa punktów w rywalizacji gminnej.

 

 

Koordynator - Daniel Wróblewski